feb 28, 2011

Posted by in Att använda tarot, Kortens betydelse | 0 Comments

Vad påverkar ett korts betydelse?

När man gör en Tarotläggning och tyder korten är det viktigt att tänka på att korten samspelar och bildar en kontext. För att göra detta tar man hänsyn till en rad aspekter som interagerar och påverkar det enskilda kortets betydelse. Såsom:

  • Kortets element
  • Frågan eller situationen
  • Kortets position i läggningen
  • Individuell hänsyn
  • Vilka andra kort som finns i läggningen (sammanhanget)

Leave a Reply