mar 10, 2011

Posted by in 3 korts läggningar | 0 Comments

Dåtid, nutid, framtid – läggning

1. Dåtid
2. Nutid
3. Framtid

3 korts läggningar i olika variationer är mycket användbara och den just den här versionen är förmodligen en av de allra vanligaste. Du kan använda den till en specifik frågeställning, gällande ett område eller mer generellt. Läggningen ger en mycket bra överblick. Du får en förståelse över vad som påverkat situationen tidigare och lett fram till det nuvarande tillståndet samt hur framtiden kan komma att se ut om allt fortsätter i samma riktning.

Leave a Reply