mar 9, 2011

Posted by in Välja tarotlek | 2 Comments

Bör den första Tarotlek du äger vara en gåva från någon annan?

Att den första Tarotleken man äger inte bör införskaffas själv utan ges som en gåva är en av de vanligaste ”Tarotmyterna” idag.

Enligt mig så stämmer det inte. Visst, det är alltid fint att få något som en gåva men det är också en stor gåva att själv söka och finna en lämplig Tarotlek. Som ett naturligt steg in i den nya världen av Tarot. Dessutom är det ju bara du som kan känna vilken Tarotlek som är bäst och mest rätt för dig.

Min allra första Tarotlek, Osho-Zen Tarot, var faktiskt en gåva. Jag hade önskat en Tarotlek i otaliga år innan jag äntligen fick en så det var en mycket efterlängtad och uppskattad present (även om jag inte rekommenderar just den Tarotleken som en ”förstagångs lek”).


  1. Myten och legenden stammar så vitt jag förstår från Tarotkortens tidiga era då det var extremt svårt att få tag på din första lek. Internet fanns inte för beställningar och sökningar. Du var nästan tvungen att känna någon annan som höll på med tarot för att få tag på din lek! Någon annan var alltså tvungen att ge diog en lek för att du överhuvudettaget skulle kunna få en!

  2. Ja, det har ju hänt en del sedan dess och jag glad att det idag är så lättillgängligt. Både vad gäller information och inköp.

Leave a Reply