apr 20, 2011

Posted by in Tarotlänkar | 1 Comment

ATA – American Tarot Association

ATA står för American Tarot Association och är en amerikansk Tarotorganisation. Organsiationen riktar sig till alla Tarotentusiaster, oavsett om det är professionella, forskare, studenter eller vanliga hobbytarotister.  ATA vill främja intresset, kunskapen och uppskattning för Tarot och gör det bland annat genom olika utbildningsinsatser.  ATA trycker på de etiska riktlinjer som man satt upp och vill ha en hög nivå inte bara på tarotläsningar utan också på etiken och moralen kring utövandet av Tarot.

Ett medllemskap i ATA kostar pengar (från cirka 25 USD) och då ingår en del utbildningar samt mycket sociala kontaktnät med andra tarotister. Dessutom fungerar det i USA som ett intyg på att man som Tarottydare har en viss standard och följer vissa etiska riktlinjer.

Något motsvarande till ATA finns vad jag vet inte i Sverige.

ATA:s hemsida finns en hel del läsvärt (fri tillgång till allt får man först efter ett medlemskap).

  1. Sv: Tack, ska tänka på det när jag gör den nya designen! (:

Leave a Reply