okt 14, 2012

Posted by in Kortens betydelse | 2 Comments

The Death – Döden

Döden är förmodligen det kort som skrämmer mest i en lek, kanske är det själva namnet vi finner problematiskt. Som om inte namnet vore nog kortet är också nummer 13 i stora arkanan, detta otursklingande nummer. Dessutom kan motiven uppfattas som läskiga. Just också för att det upplevs som obehagligt och negativt  lägger  många tarottydare extra fokus på det positiva i kortet. Få kort får så mycket beskrivningar som just detta när det kommer upp i en läggning. Vi vill gärna lugna och förklara. Så hur ska vi då tänka kring kortet? Är kortet läskigt och mörkt? Står kortet för fysisk död?

Nej, kortet står för transformation och förändring, men också för att något tar slut (en ändelse). Innan transformationen är möjlig måste något kommit till sin ändelse. Denna del av kortets betydelse är något jag märker att många gärna skippar för att istället fokusera på det som kommer efter. På det nya och det positiva. Jag tror dock att det är svårt att komma till punkten för transformation utan att först accepterat och även sörjt det som tagit slut. För att gå vidare måste vi lägga det gamla bakom oss och det är naturligt och helt ok att tycka att detta är jobbigt och svårt. Alla har jobbiga perioder då och då. Sånt är livet!  Som tarottydare är det viktigt att också kunna tala om det som inte är rosa fluffiga moln, att kunna tala om och visa förståelse samt empati i det som är tungt. Jag brukar ibland beskriva kortet med att ”det gamla tar slut och lämnar plats för det nya att så småningom växa fram”.

Här ser ni några exempel på hur kortet kan se ut i olika lekar. En av mina favoriter är Death i Legacy of Divine just för att det tydligt visar transformationen som sker. Döden, förändringen och sedan förnyelsen.

Radiant Rider-Wait

Legacy of Divine

Deviant Moon

Naturligtvis är kortets innebörd och symbolik mer komplex än jag beskrivit här, men jag ville egentligen inte diskutera betydelsen så mycket som att konstatera att kortet ofta upplevs som problematiskt både av tarottydare och de vi läser för.

Hur tänker och känner du kring kortet ”Döden”?

  1. vet själv inget om death. men det var intressant det du har skrivit.

  2. Intressant läsning 🙂 Vet inte så mycket om tarot egentligen (rent praktiskt), men har haft ungefär samma slags tankegångar angående detta kort själv 🙂

Leave a Reply