jan 28, 2013

Posted by in Jag & Tarot | 0 Comments

Mitt årskort 2013 – Justice

Att räkna ut sitt årskort kan vara ett kul sätt att se vilket övergripande tema just ditt år har.

Mitt årskort 2013 är Justice, som är kort nummer 11 i stora arkanan. Vilket är ditt?

I den klassiska Rider Waite tarotleken föreställer Justice en kvinna som sitter mellan två pelare. Hon håller ett svärd och en våg och påminner om de statyer som kan ses vid juridiska institutioner. Vågen symboliserar jämn balans och opartiskhet.  Svärdet kan ses som symbol för ansvar och nåd. För mig blir det i år viktigt att tänka på balans. Speciellt om jag ställs inför svåra val, beslut eller händelser. De beslut jag fattar bör vara så välbalanserade, rättvisa och ansvarsfulla (för alla inblandade) som möjligt. Det är inte bara känslorna som ska styra utan också det rationella och logiska (återigen balans). Ibland har kortet också en juridisk koppling och även till detta kan man ta hänsyn när Justice är årskortet.

Justice – Radiant Rider Waite

Justice – Gilded Tarot

Det finns många olika sätt att beräkna sitt årskort på och jag använder följande metod:

Du använder ditt födelsedatum samt det aktuella året.

Exempel: Du är född 4 mars 1972 och vill veta ditt årskort för 2011. Datum + månad + år = 4 + 3 + 2011= 2018

Du tar sedan summan och plussar ihop siffrorna tills du får en slutsumma mellan 1-22

2018 = 2 + 0 + 1+ 8= 11

Kort nummer 11 (Justice/Rättvisa) i Stora arkanan är alltså ditt årskort för 2011.

Det går också att räkna ut vilket kort det föregående året hade eller vilket årskort till exempel en partner har. Lycka till! Hör av dig om du behöver hjälp att beräkna eller tyda ditt årskort 🙂

NummerTitel (Engelska/svenska)
0The Fool / Dåren
1The Magician /Magikern
2The High Priestess /Prästinnan
3The Empress / Kejsarinnan
4The Emperor / Kejsaren
5The Hierophant / Påven
6The Lovers / De älskande
7The Chariot / Vagnen
8Strength/ Styrka
9The Hermit / Eremiten
10The Wheel of Furtune / Lyckohjulet
11Justice / Rättvisa
12The Hanged Man / Den hängde mannan
13Death / Döden
14Temperence / Måttlighet
15The Devil / Djävulen
16The Tower / Tornet
17 The Star / Stjärnan
18The Moon / Månen
19The Sun / Solen
20Judgment / Domen
21The World / Världen

 

 

Read More
jan 27, 2013

Posted by in Tarotböcker | 1 Comment

Understanding The Tarot Court – Mary K. Greer & Tom Little

En av de största utmaningarna i tarotleken är att tolka hovkorten (klädda kort), ofta benämnda som pages, knights, queens och kings. Därför vill jag tipsa om en bok som enbart behandlar just det ämnet, Understanding The Tarot Court av Mary k. Greer och Tom Little.  I boken tas kortens historik upp, hur de klädda korten kan tolkas, övningar och det finns jämförelsebilder från olika tarotlekar. Boken vänder sig i första hand till dig som vill ha fördjupade kunskaper om tarot. Boken kan bland annat köpas på Adlibris eller Bokus.

Här kan du läsa mer om tarotlekens uppbyggnad.

Read More