feb 19, 2013

Posted by in Att använda tarot | 6 Comments

Att tyda tarot för sig själv

Jag får ofta frågan om det fungerar att spå i tarot på sig själv. Svaret på detta är mycket individuellt och varje tarottydare måste själv upptäcka vad som fungerar och inte. Det kan vara komplext och speciellt om det är en tarotläggning kring ett ämne som berör dig emotionellt mycket. Det krävs att man vågar vara fullkomligt ärlig mot sig själv samt har en förmåga att bli neutral inför korten. Att kanske kunna stänga av det man allra helst vill se samt det man mest fruktar att se. Annars är det lätt hänt att man anpassar budskapet och antingen blir alldeles för mjuk eller hård i tydandet av korten. Inget är ett rättvist eller bra alternativ och märker man att det sker är det nog bättre att låta bli tycker jag.

Det händer ganska ofta att jag lägger tarot för mig själv. Eftersom jag har stor erfarenhet av att tyda tarotkort för andra märker jag direkt när jag inte vågar lita på kortens budskap (min intuition) och inte tar det till mig, utan istället går på mina känslor (rädsla eller vilja) eller mitt logiska tänkande. Detta händer och speciellt när det redan från början finns många känslor med i bilden (till exempel kring relationsfrågor). Då lägger jag ned (om jag ens försökt) och inser att det är meningslöst. Ibland fungerar det också tvärtom och jag kan behöva se budskapet tydligt i tarotkorten för att ta det till mig. Kanske har jag gått omkring och haft något på känn, men inte riktigt vågat lita på min intuition. Då kan tarotkorten fungera som ”ögonöppnare” för mig. Detta är som sagt individuellt och jag vet tarottydare som aldrig spår i tarot för sig själv och andra som mer än gärna gör det.

Om du gör en tarotläggning för dig själv utan att riktigt förstår budskapet (kanske tycker du att korten känns röriga) kan det vara värdefullt att skriva ned vilka tarotkort du fått (eller ta ett foto) som du sedan längre fram kan återvända till. Ofta förstår man då på ett helt annat sätt vad budskapet var och detta kan vara en bra lärdom inför framtida tarottydningar. Vad jag inte rekommenderar är att göra om läggningen om och om igen. Många gör detta och kanske med mer eller mindre omformulerade frågor, men där kärnan trots allt är detsamma. Vad man hoppas på då är helt enkelt att få det svar man önskar sig, samtidigt som man blundar för det budskap som faktiskt ges.

Oavsett om man brukar tyda tarotkort för sig själv eller inte brukar de allra flesta ha stor vinning av att dra ”dagens kort” och liknande mer ”vardagliga” eller ”öppna” läggningar för sig själv. Det är ett mycket bra sätt att lära känna tarotkorten och få erfarenhet i tydandet av tarot. Jag resonerar som så att finns det något vi behöver känna till kommer det att komma till oss helt utan forcerande när tiden är mogen.

Här tipsar jag om en liten annorlunda variant på ”dagens kort”.

Burkar du tyda tarot för dig själv?

Nova

 

 

  1. Själv spår jag bara i tarot för mig själv. Mycket för att jag inte tycker jag är så duktig, vågar helt enkelt inte prova på nån annan 😉 fast jag känner å andra sidan inte ett så stort behov av göra det heller, så det gör inte mig så mycket 🙂

    Jag tycker det är ett bra sätt att skapa lite distans till mina problem eller frågor. Även om jag sällan får ett rakt svar och korten, som du skriver, kan kännas lite röriga, brukar jag få nån slags känsla för vad de försöker säga mig, och så kan jag fundera vidare utifrån kortet 🙂 Ibland upptäcker jag att jag tolkat fel, ibland inte, men alltid har korten fått mig att tänka till, fast ur en lite nyare vinkel, vilket väl är vad jag främst är ute efter 🙂

    • Precis! Det är ju det som är en stor del av meningen. Att få reflektera, se saker från andra perspektiv och kanske när det behövs skapa lite distans. Då fyller tarot sitt syfte 🙂

  2. För mig har det nästan alltid fungerat bra att tyda tarot för mig själv. 🙂 Tycker det är hjälpande och jag får mer distans till mitt liv och olika situationer/tankar/känslor. Vissa infekterade frågor har jag undvikit i mina läggningar. Då känner jag som du, att det blir svårt att hålla sig objektiv.

    • Exakt! När det gäller mer ”vardagliga” ting vänder jag mig ofta till tarotkorten för vägledning. Det får mig att reflektera, se nya perspektiv och ofta att faktiskt våga lita på min intuition. Jag får bekräftelse.

  3. Skulle trycka godkänd men den försvann helt! 🙁 dom ändrat utseendet. Skulle du kunna skicka den igen? Vet inte vad jag tryckte :((

Leave a Reply