maj 2, 2011

Posted by in Funktion | 0 Comments

Hur fungerar Tarot?

Precis som med andra spåmedtoder finns många olika teorier och uppfattningar om hur Tarot egentligen fungerar.

En vanlig förklaring är att någon form av högre väsen ( tex: Gud, Gudinna, andlig guide, änglar) ger vägledning genom korten.

En annan teori är att vi med kortens hjälp ansluter till vårt egna undermedvetna eller till en mer universell undermedvetenhet. Den universella undermedvetenhet skulle då ge tillgång till de enskilda personers ”data” som vi fokuserar mot.

Den tredje förklaringen som jag ofta stöter på är vår intuition. En intuition som vi lättare får ”tillgång” till med korten som verktyg. Var intuitionen i sin tur kommer från är dock fortfarande oklart. Är det vår egna kunskap (samlad erfarenhet), vårt undermedvetna eller kommer den intuitiva informationen från någon annan?

Jag har slutat att ifrågasätta och fundera så mycket på hur och varför det fungerar och konstaterar och accepterar istället bara att det fungerar.

Read More