mar 6, 2011

Posted by in Omvända kort | 0 Comments

Upp- och nedvända kort / Tarot Reversals

Det är ganska vanligt att man använder sig av upp- och nedvända (ibland kallade omvända kort) tarotkort eller som det kallas på engelska ”reversed” när man spår. Det innebär att cirka hälften av korten är rättvända och resten upp- och nedvända i leken.

Det finns olika sätt att läsa de upp- och nedvända korten. Man kan till exempel utgå från att de har samma betydelse som rättvända fast tvärtom (alltså omvända betydelser). Eller att kortens energier (varje kort representerar en energi/betydelse)  på ett eller annat sätt är blockerade.

Jag personligen använder inte upp-och nedvända kort för jag tycker att korten är tillräckligt mångsidiga i alla fall. Jag läser individuella kort utifrån vilken kombination de har med andra utlagda kort samt vilken position de har i en läggning. Finns det till exempel en position i en läggning som heter ”vad hindrar dig från att nå målet” så läser jag ju kortet som hamnar där i den betydelsen och då får det kortet en ”reversed cards” betydelse kan man säga.

Gör det som känns rätt för dig!

Kortet ”Two of Cups” från Radiant Rider-Waite

Read More