mar 7, 2011

Posted by in Stora arkanan | 0 Comments

Stora Arkanan

Stora arkanan har totalt 22 kort och börjar på 0 med kortet ”Dåren” och avslutas med kort nummer 21 ”The World”. Detta är en viktig del av tarotleken och vissa väljer att bara använda dessa 22 kort vid läggningar. Vid en tarotläggning läggs en större vikt på kort från Stora arkanan som anses ”triumfa” över kort tillhörande Lilla arkanan.

Eftersom ordet arkana betyder hemlighet kan man säga att Stora arkanan handlar om livets stora hemligheter. Korten syftar till stora betydelsefulla händelser, förändringar och milstolpar i livet. Saker som man kanske inte direkt kan påverka men som har stor inverkan på den egna tillvaron. Här tas också saker som själslig och andlig utveckling upp. I många tarotböcker beskrivs Stora arkanan som livets resa, där man går igenom olika faser och lärdomar på resan genom livet.  Till en början som en ”dåre”, naiv och okunnig (kort 0) och sedan med allt mer kunskap och erfarenhet ju längre man kommer.

NummerTitel (Engelska/svenska)
0The Fool / Dåren
1The Magician /Magikern
2The High Priestess /Prästinnan
3The Empress / Kejsarinnan
4The Emperor / Kejsaren
5The Hierophant / Påven
6The Lovers / De älskande
7The Chariot / Vagnen
8Strength/ Styrka
9The Hermit / Eremiten
10The Wheel of Furtune / Lyckohjulet
11Justice / Rättvisa
12The Hanged Man / Den hängde mannan
13Death / Döden
14Temperence / Måttlighet
15The Devil / Djävulen
16The Tower / Tornet
17 The Star / Stjärnan
18The Moon / Månen
19The Sun / Solen
20Judgment / Domen
21The World / Världen

Det kan vara bra att känna till att kortens titlar kan variera beroende på vilken tarotlek man använder. Det förekommer också lekar där vissa nummer skiftat plats. Jag har utgått från Rider-Waite systemet.

Read More