sep 5, 2013

Posted by in 3 korts läggningar | 2 Comments

Komma vidare

Det här är en bra och enkel tre-korts läggning när man känner att man ”kört fast” och behöver komma vidare.

komma vidare

 

1. Var befinner jag mig nu?

2. Vad håller mig kvar här?

3. Hur kan jag komma vidare?

Nova

 

Read More
nov 4, 2011

Posted by in 3 korts läggningar | 7 Comments

Ny tarotlek – läggning1. Vad kommer du att lära mig?
2. Vad behöver jag göra för att tillgodogöra mig detta?
3. Hur kommer vår relation att vara?

 

Det här är en snabb och enkel läggning som passar utmärkt när man har en ny tarotlek att lära känna. Precis som du har olika relationer till dina vänner kommer du att upptäcka att detta även gäller dina olika tarotlekar. Med den här läggningen får du en fingervisning om vad du kan förvänta dig från en särskild tarotlek, men också vad som krävs från din sida för att ”relationen” ska utvecklas på bästa sätt.

Read More
maj 15, 2011

Posted by in 3 korts läggningar | 1 Comment

Din helhet – läggning

1. Body – Din fysik
2. Mind – Din mentalitet
3. Spirit – Din andlighet

En enkel 3 kortsläggning som ger en bra överblick av ditt tillstånd här och nu samt hur detta påverkar rådande situationen. Den större förståelsen över dina egna influenser kan också bidra till att finna lösningar, vägar och nycklar. Testa får ni se!

Read More
mar 25, 2011

Posted by in 3 korts läggningar | 4 Comments

Sanningen – läggning

1. Det du vet
2. Det du inte vet
3. Det du behöver veta

En mycket bra och användbar läggning som jag använder titt som tätt. Den ger inblick, insikt och större förståelse när det gäller specifika situationer som man söker klarhet i. Den tillhör den sortens läggning som inte alltid ger dig svaret du vill och hoppas höra. Utan istället kanske det som du faktiskt behöver höra (även om det är lite obekvämt).

Någon som testat den?

Read More
mar 10, 2011

Posted by in 3 korts läggningar | 0 Comments

Dåtid, nutid, framtid – läggning

1. Dåtid
2. Nutid
3. Framtid

3 korts läggningar i olika variationer är mycket användbara och den just den här versionen är förmodligen en av de allra vanligaste. Du kan använda den till en specifik frågeställning, gällande ett område eller mer generellt. Läggningen ger en mycket bra överblick. Du får en förståelse över vad som påverkat situationen tidigare och lett fram till det nuvarande tillståndet samt hur framtiden kan komma att se ut om allt fortsätter i samma riktning.

Read More