feb 23, 2013

Posted by in 4 korts läggningar | 5 Comments

Att relatera

Relatera

 

1. Vad du bidrar med till relationen just nu.

2. Den andre personens bidrag till relationen just nu.

3. Vad ni gemensamt bidrar med som binder relationen samman / Grunden i relationen.

4. Insikten / Utgången

Den här tarotläggning ger en snabb inblick i en relation och hur ni relaterar till varandra här och nu.Tänk på att vad man bidrar med till relationen inte nödvändigtvis är det samma som vad man önskar. Tarotkort nummer 3 kan ge en fingervisning om vad relationen grundar sig på och vad som kan byggas vidare på för att eventuellt stärka relationen. Insikten är det som behöver förstås. Utgången är vad som mest troligt sker om saker och ting fortsätter i samma spår ( till exempel då ingen gör något aktivt för att en förändring ska ske). Läggning kan användas på alla typer av relationer.

 

Nova

Read More