feb 23, 2013

Posted by in 4 korts läggningar | 5 Comments

Att relatera

Relatera

 

1. Vad du bidrar med till relationen just nu.

2. Den andre personens bidrag till relationen just nu.

3. Vad ni gemensamt bidrar med som binder relationen samman / Grunden i relationen.

4. Insikten / Utgången

Den här tarotläggning ger en snabb inblick i en relation och hur ni relaterar till varandra här och nu.Tänk på att vad man bidrar med till relationen inte nödvändigtvis är det samma som vad man önskar. Tarotkort nummer 3 kan ge en fingervisning om vad relationen grundar sig på och vad som kan byggas vidare på för att eventuellt stärka relationen. Insikten är det som behöver förstås. Utgången är vad som mest troligt sker om saker och ting fortsätter i samma spår ( till exempel då ingen gör något aktivt för att en förändring ska ske). Läggning kan användas på alla typer av relationer.

 

Nova

Read More
feb 21, 2013

Posted by in Olika tarotlekar | 3 Comments

Dreaming Way Tarot

Dreaming Way Tarot är en tarotlek skapad av Rome Choi och Kwon Shina, publicerad av U.S. Games 2012.

Den består av 78 kort och baseras på Rider-Waite traditionen, men beskrivs som mer ungdomlig och modern. Sviterna består av de traditionella stavar (wands), bägare (cups), svärd (swords) och mynt (coins) och de klädda korten page (page), knekt (knight), drottning (queen) och kung (king).

 

Dreaming Way Tarot finns till exempel att köpa på Adlibris för 167 kronor eller Bokus för 166 kronor.

Dreaming Way Tarot – Dåren

Dreaming way tarot 1

Dreaming Way Tarot – Ess av mynt

Dreaming way tarot 6

Dreaming Way Tarot – Två av mynt

Dreaming way tarot 3

Dreaming Way Tarot – Baksidan

Dreaming way baksida

Nova

Read More
feb 19, 2013

Posted by in Att använda tarot | 6 Comments

Att tyda tarot för sig själv

Jag får ofta frågan om det fungerar att spå i tarot på sig själv. Svaret på detta är mycket individuellt och varje tarottydare måste själv upptäcka vad som fungerar och inte. Det kan vara komplext och speciellt om det är en tarotläggning kring ett ämne som berör dig emotionellt mycket. Det krävs att man vågar vara fullkomligt ärlig mot sig själv samt har en förmåga att bli neutral inför korten. Att kanske kunna stänga av det man allra helst vill se samt det man mest fruktar att se. Annars är det lätt hänt att man anpassar budskapet och antingen blir alldeles för mjuk eller hård i tydandet av korten. Inget är ett rättvist eller bra alternativ och märker man att det sker är det nog bättre att låta bli tycker jag.

Det händer ganska ofta att jag lägger tarot för mig själv. Eftersom jag har stor erfarenhet av att tyda tarotkort för andra märker jag direkt när jag inte vågar lita på kortens budskap (min intuition) och inte tar det till mig, utan istället går på mina känslor (rädsla eller vilja) eller mitt logiska tänkande. Detta händer och speciellt när det redan från början finns många känslor med i bilden (till exempel kring relationsfrågor). Då lägger jag ned (om jag ens försökt) och inser att det är meningslöst. Ibland fungerar det också tvärtom och jag kan behöva se budskapet tydligt i tarotkorten för att ta det till mig. Kanske har jag gått omkring och haft något på känn, men inte riktigt vågat lita på min intuition. Då kan tarotkorten fungera som ”ögonöppnare” för mig. Detta är som sagt individuellt och jag vet tarottydare som aldrig spår i tarot för sig själv och andra som mer än gärna gör det.

Om du gör en tarotläggning för dig själv utan att riktigt förstår budskapet (kanske tycker du att korten känns röriga) kan det vara värdefullt att skriva ned vilka tarotkort du fått (eller ta ett foto) som du sedan längre fram kan återvända till. Ofta förstår man då på ett helt annat sätt vad budskapet var och detta kan vara en bra lärdom inför framtida tarottydningar. Vad jag inte rekommenderar är att göra om läggningen om och om igen. Många gör detta och kanske med mer eller mindre omformulerade frågor, men där kärnan trots allt är detsamma. Vad man hoppas på då är helt enkelt att få det svar man önskar sig, samtidigt som man blundar för det budskap som faktiskt ges.

Oavsett om man brukar tyda tarotkort för sig själv eller inte brukar de allra flesta ha stor vinning av att dra ”dagens kort” och liknande mer ”vardagliga” eller ”öppna” läggningar för sig själv. Det är ett mycket bra sätt att lära känna tarotkorten och få erfarenhet i tydandet av tarot. Jag resonerar som så att finns det något vi behöver känna till kommer det att komma till oss helt utan forcerande när tiden är mogen.

Här tipsar jag om en liten annorlunda variant på ”dagens kort”.

Burkar du tyda tarot för dig själv?

Nova

 

 

Read More
feb 16, 2013

Posted by in 9 korts läggningar | 7 Comments

Relationen

Det tycks finnas en oändlig mängd tarotläggningar på just temat ”kärleksrelationer”. Förmodligen för att det är kring detta ämne de allra flesta frågeställningar kretsar. Jag har några favoritläggningar på temat som jag kommer dela med mig här på bloggen allt eftersom. Det här är en tarotläggning jag gillar för att den fokuserar på det enda du egentligen kan påverka i en relation – nämligen dig själv och din egen inställning. För att kunna skapa förändring eller förbättring behöver du börja med dig själv och denna läggning kan hjälpa till att upptäcka mönster och få dig att se saker från nya perspektiv. En läggning som fokuserar på vad du kan göra för att stärka relationen.  Nyttigt med andra ord.

relation

1. Vad du behöver veta kring hur du ser på relationen.

2. Relationens starkaste grund eller aspekt.

3. Vad du hoppas på i denna relation.

4. Det som hänt i det förflutna som påverkar relationen.

5. Vad du förväntar från relationen.

6. Det du värdesätter och tycker mest om i relationen.

7. Vad du kan göra för att förstärka det positiva i relationen.

8. Det du tycker minst om i relationen.

9. Det du kan göra för att förbättra det sämsta i relationen.

 

Nova

Read More
feb 10, 2013

Posted by in Olika tarotlekar | 2 Comments

Lowbrow Tarot

Lowbrow Tarot är en tarolek bestående av endast stora arkanan, det vill säga totalt 22 kort. Det unika med Lowbrow Tarot är att bakom varje enskilt motiv står olika artister. För att göra tarotleken har det alltså krävts 23 olika artister (en har nämligen gjort baksidan). Varje kort återspeglar artisten kreativitet och unikhet vilket gör det till en mycket speciell tarotlek. Bakom projektet står Aunia Kahn, som också gjort Silver Era Tarot. Jag gillar många av korten och ni ser några av mina favoriter här nedan. Det jag funderar över är om Lowbrow Tarot blir för splittrad och saknar helhet just för det unika konceptet där så många artister är inblandade. Jag är inte säker om det är tarotlekens styrka eller svaghet. Någon som äger den och har provat att göra läggningar?

Det finns även en tillhörande bok och Lowbrow Tarot går att köpa här för 19,99 dollar.

 Lowbrow Tarot – The Moon av Jennibird Alcantara

18.Jennybird_Alcantara

Lowbrow Tarot – Wheel of Fortune av Heather Watts

10_LG_Watts

Lowbrow Tarot – Baksidan av Daniel Martin Diaz

backs_LG_Diaz

Bilderna är lånade från Lowbrowtarot.com där samtliga kort finns att se.

Vad tycker ni om motiven?

Nova

Read More