nov 24, 2013

Posted by in Hovkorten, Kortens betydelse | 2 Comments

Hovkorten i tarot

En tarotlek består av 78 kort och är uppdelad i två delar, den stora och lilla arkanan. I den lilla arkanan finns fyra sviter bestående av ess till 10 samt fyra klädda kort, de så kallade hovkorten. I en tarotlek finns alltså totalt 16 hovkort, fyra i varje svit. De så kallade hovkorten (eller de klädda korten) föreställer personer. Här finns mer att läsa om tarotlekens uppbyggnad.

Många tycker att det är svårt att tyda hovkorten. Delvis beror det på att hovkortens bilder egentligen inte ger så mycket vägledning. Medan andra tarotkort ofta har mer symbolik och kan visa direkta händelser som hjälper oss att tolka korten föreställer hovkorten personer som står rakt upp och ned, sitter på en tron eller rider. Ansiktsuttrycken är neutrala och inte ens korten i de olika sviterna skiljer sig så mycket åt. Eftersom personerna på hovkorten sällan aktivt gör något blir de mer svårtolkade. Att se till rangen och kortens svit hjälper dig en bra bit på vägen. Om man granskar hovkorten noga ser man att bilderna ofta innehåller subtila ledtrådar också. Till exempel har drottningen av stavar ofta en svart katt, som representerar hennes intuitiva förmågor. I page av bägare ser man ibland en fisk hoppa ur en kopp. Det symboliserar en ny, kreativ idé och nyfikenhet. Genom att titta på hastigheten på knektarnas häst kan du ibland få en känsla för knektens personlighet.

Hovkorten är komplexa och kan ha flera olika betydelser. Hovkorten består av 16 olika personligheter och karaktärstyper med olika förmågor, talanger för- och nackdelar. De kan representera oss själva, andra människor  eller aspekter av oss. De kan också representera händelser eller faser.

Det kanske vanligaste sättet att se hovkorten är som personer inom en viss ålderskategori med en karaktär som speglas av sviten (elementet). En kung skulle då vara en vuxen man och en drottning en vuxen kvinna. En knekt en tonåring eller ung vuxen och en page ett barn. Man kan också lägga till exempelvis stjärntecken, kön och hårfärg. Kung av bägare är således en man med närhet till sina känslor och så vidare. Jag tycker att det blir allt vanligare att tarottydare inte låter hovkortens kön helt styra utan istället fokuserar på de feminina och maskulina egenskaper som finns i alla människor oavsett kön. I många nyare tarotlekar är också namnen på hovkorten utbytta, ibland för att vara mer könsneutrala. Jag har dock i nedanstående tablåer valt de ”traditionella” namnen som följer Rider-Waite traditionen.

Vissa tarottydare tolkar alltid (eller oftast) hovkorten som aspekter av personen de lägger medan andra anser att de representerar andra människor.

Även om hovkorten i tarot ofta representerar människor kan de ibland ha andra betydelser. Till exempel kan pagar representera meddelanden och knektarna representera snabba händelser eller resor.

Hovkortens sviter

SvitKaraktärElementStjärntecken
StavarEldiga, passionerade, karismatiska och handlingskraftiga. Karriärs- och projektinriktade. Otåliga. EldVädur, lejon och skytt
BägareKänslomässiga, medkännande, kärleksfulla, romantiska och kreativa. Hem- och familjeorienterade. Känsliga och oroliga. VattenFiskar, skorpion och kräfta.
SvärdIntelligenta, snabba, kritiska, strategiska, beslutskraftiga, problemlösande och logiska. Diskussionsvilliga och konfliktbenägna. LuftVåg, vattuman och tvilling
MyntPraktiska, jordnära, stabila och resultatinriktade, skickliga hantverkare, hälsoorienterade. Materiella. JordStenbock, jungfrun och oxe.

Hovkorten

HovkortenRepresenterarAnnat
PageBarn/ungdom, novis, omogna och oerfarna, nyfikna, studenter, nyss börjat lära sig något och utvecklas. Kan ha dåligt självförtroendeMeddelande, ny början/möjlighet
KnektTonåringar/unga vuxna, viss erfarenhet, mycket entusiasm, "riddare", fokuserad på sina mål, omedvetna/okänsliga för vad som pågår runt omkring. Situationer med snabbt förlopp, rörelser, resor.
Dam/DrottningVuxna, mogna och erfarna. Omhändertagande/vårdande, givande, reflekterande.
KungVuxna, mogna och erfarna, ledare, organiserar, kontrollerar.

För er som vill fördjupa er kunskap och förståelse i hur hovkorten fungerar rekommenderar jag boken Understanding The Tarot Court av Mary K. Greer och Tom Little. Boken finns på Adlibris och Bokus.

 

understanding tarotNova

Read More
feb 19, 2013

Posted by in Att använda tarot | 6 Comments

Att tyda tarot för sig själv

Jag får ofta frågan om det fungerar att spå i tarot på sig själv. Svaret på detta är mycket individuellt och varje tarottydare måste själv upptäcka vad som fungerar och inte. Det kan vara komplext och speciellt om det är en tarotläggning kring ett ämne som berör dig emotionellt mycket. Det krävs att man vågar vara fullkomligt ärlig mot sig själv samt har en förmåga att bli neutral inför korten. Att kanske kunna stänga av det man allra helst vill se samt det man mest fruktar att se. Annars är det lätt hänt att man anpassar budskapet och antingen blir alldeles för mjuk eller hård i tydandet av korten. Inget är ett rättvist eller bra alternativ och märker man att det sker är det nog bättre att låta bli tycker jag.

Det händer ganska ofta att jag lägger tarot för mig själv. Eftersom jag har stor erfarenhet av att tyda tarotkort för andra märker jag direkt när jag inte vågar lita på kortens budskap (min intuition) och inte tar det till mig, utan istället går på mina känslor (rädsla eller vilja) eller mitt logiska tänkande. Detta händer och speciellt när det redan från början finns många känslor med i bilden (till exempel kring relationsfrågor). Då lägger jag ned (om jag ens försökt) och inser att det är meningslöst. Ibland fungerar det också tvärtom och jag kan behöva se budskapet tydligt i tarotkorten för att ta det till mig. Kanske har jag gått omkring och haft något på känn, men inte riktigt vågat lita på min intuition. Då kan tarotkorten fungera som ”ögonöppnare” för mig. Detta är som sagt individuellt och jag vet tarottydare som aldrig spår i tarot för sig själv och andra som mer än gärna gör det.

Om du gör en tarotläggning för dig själv utan att riktigt förstår budskapet (kanske tycker du att korten känns röriga) kan det vara värdefullt att skriva ned vilka tarotkort du fått (eller ta ett foto) som du sedan längre fram kan återvända till. Ofta förstår man då på ett helt annat sätt vad budskapet var och detta kan vara en bra lärdom inför framtida tarottydningar. Vad jag inte rekommenderar är att göra om läggningen om och om igen. Många gör detta och kanske med mer eller mindre omformulerade frågor, men där kärnan trots allt är detsamma. Vad man hoppas på då är helt enkelt att få det svar man önskar sig, samtidigt som man blundar för det budskap som faktiskt ges.

Oavsett om man brukar tyda tarotkort för sig själv eller inte brukar de allra flesta ha stor vinning av att dra ”dagens kort” och liknande mer ”vardagliga” eller ”öppna” läggningar för sig själv. Det är ett mycket bra sätt att lära känna tarotkorten och få erfarenhet i tydandet av tarot. Jag resonerar som så att finns det något vi behöver känna till kommer det att komma till oss helt utan forcerande när tiden är mogen.

Här tipsar jag om en liten annorlunda variant på ”dagens kort”.

Burkar du tyda tarot för dig själv?

Nova

 

 

Read More
okt 14, 2012

Posted by in Kortens betydelse | 2 Comments

The Death – Döden

Döden är förmodligen det kort som skrämmer mest i en lek, kanske är det själva namnet vi finner problematiskt. Som om inte namnet vore nog kortet är också nummer 13 i stora arkanan, detta otursklingande nummer. Dessutom kan motiven uppfattas som läskiga. Just också för att det upplevs som obehagligt och negativt  lägger  många tarottydare extra fokus på det positiva i kortet. Få kort får så mycket beskrivningar som just detta när det kommer upp i en läggning. Vi vill gärna lugna och förklara. Så hur ska vi då tänka kring kortet? Är kortet läskigt och mörkt? Står kortet för fysisk död?

Nej, kortet står för transformation och förändring, men också för att något tar slut (en ändelse). Innan transformationen är möjlig måste något kommit till sin ändelse. Denna del av kortets betydelse är något jag märker att många gärna skippar för att istället fokusera på det som kommer efter. På det nya och det positiva. Jag tror dock att det är svårt att komma till punkten för transformation utan att först accepterat och även sörjt det som tagit slut. För att gå vidare måste vi lägga det gamla bakom oss och det är naturligt och helt ok att tycka att detta är jobbigt och svårt. Alla har jobbiga perioder då och då. Sånt är livet!  Som tarottydare är det viktigt att också kunna tala om det som inte är rosa fluffiga moln, att kunna tala om och visa förståelse samt empati i det som är tungt. Jag brukar ibland beskriva kortet med att ”det gamla tar slut och lämnar plats för det nya att så småningom växa fram”.

Här ser ni några exempel på hur kortet kan se ut i olika lekar. En av mina favoriter är Death i Legacy of Divine just för att det tydligt visar transformationen som sker. Döden, förändringen och sedan förnyelsen.

Radiant Rider-Wait

Legacy of Divine

Deviant Moon

Naturligtvis är kortets innebörd och symbolik mer komplex än jag beskrivit här, men jag ville egentligen inte diskutera betydelsen så mycket som att konstatera att kortet ofta upplevs som problematiskt både av tarottydare och de vi läser för.

Hur tänker och känner du kring kortet ”Döden”?

Read More
mar 12, 2012

Posted by in Att använda tarot | 9 Comments

Formulera frågor till tarotkorten

För att förstå kortens budskap är det viktigt att på bästa sätt formulera sina frågor när man lägger tarot.  Så hur formulerar man bäst en fråga till tarotkorten?

  • Första steget är naturligtvis att noga tänka igenom vad det är du vill ha besvarat
  • Fokusera på en fråga i taget
  • Var så tydlig som möjligt
  • Ju mer specifik fråga desto tydligare svar. Ett enkelt knep i att ställa detaljerade frågor är att ta med vem, vad, hur, var, varför eller när i din frågeställning
  • Undvik ja och nej frågor. Så istället för att fråga: ”Kommer min relation att ta slut?” kan du fråga: ”Hur kommer min relation att utvecklas?” eller: ”Vad kan jag göra för att påverka min relation positivt?”
  • Fokusera frågeställningarna utifrån dig själv istället för på andra människor
  • Inkludera eventuellt en tidsram i din fråga. Till exempel: ”Hur utvecklas situation A inom en månad?”. Tidsramen sätter du utifrån vad som är relevant i relation till frågan

Glöm inte att du kanske inte får just det svaret du hoppats på!

Read More
okt 30, 2011

Posted by in Historik | 0 Comments

Historik

Här kommer en mycket kort introduktion till Tarotkortens historik. Det finns många olika teorier kring hur, var och när Tarotkorten kom till och jag går inte in på detaljerna kring det här.

Det är  känt att Tarotkorten bland annat användes som spelkort främst i Frankrike och Italien men även i övriga Europa under 1700-talet.  Spelet kallades på franska för les Tarots och på italienska Tarocchi.

Den äldsta kända och delvis bevarade Tarotleken kallas Visconti-Sforza och dateras till 1450. Den tillverkades i Milan och skapades mest troligt av artisten Bonifacio Bembo som en bröllopspresent vid ett äktenskap mellan två nobla familjer. Det finns idag en modern Tarotlek, Visconti Tarot, som baseras på det originalet.

Visconti Tarot – Chariot.

De tidiga Tarotlekarna saknade målade scener på korten i Lilla arkanan och påminde mer om dagens spelkort. Kortet 7 of Wands föreställde helt enkelt sju stavar. När så Tarotleken Rider-Waite  (också känd som RWS) kom ut 1909 så började detta ändras. Detta vara den första Tarotlek med målade scener även i Lilla arkanan.  Den skapades av Arthur Edward Waite med artisten Pamela Colman Smith och tillverkades av förlaget Rider company of London.

Rider-Waite – Chariot

En annan känd och Tarotlek som haft stort inflytande är Thoth Tarot. Den skapades under Andra världskriget av Aleister Crowley och artisten av Frieda Harris men utgavs först 1960.

Thoth Tarot – Chariot

Read More
aug 27, 2011

Posted by in Kortens betydelse | 9 Comments

Gravidititet och födelse

Jag fick en fråga om vilket eller vilka kort som kan betyda graviditet eller födelse. Jag vill verkligen understryka kan här. Det  är inte så att dessa kort alltid står för graviditet eller födelse, men de kan göra det. I rätt kombination, situation, frågeställning och så vidare.

Dessa kort kan för mig tyda på en graviditet eller födelse:

The Sun / Solen – Radiant Rider-Waite

Ace of Wands / Ess i stavar – Gilded Tarot

The Empress / Kejsarinnan – Legacy of Divine Tarot

 

Read More
jun 9, 2011

Posted by in Kortens betydelse | 2 Comments

Dagens kort – Eight of Pentacles

Drog ett dagens kort för mig själv idag och fick:

Eight Of Pentacles

Radiant RiderWaite

Kortet kallas ofta för ”Lärlingens kort”. För mig handlar det här kortet om att lära sig nya saker och utvecklas. Oftast kopplat till ett yrke.  Det kan innebära nya möjligheter att lära sig genom ett nytt arbete, nya arbetsuppgifter eller en start på en kurs eller utbildning. Det finns också chanser att utveckla talanger och intressen vidare. Kanske är det dags att gå från hobbynivå och faktiskt börja tjäna pengar på det du gör? Används dina talanger och kunskaper på bästa sätt? Är det dags att se sig om efter en annan sysselsättning? Kortet innebär också att förändringen och det ”nya” inte kommer med lätthet. Det kommer krävas en hel del hårt arbete, misstag och tvekan innan man når sitt mål. Precis som en lärling får man arbeta hårt. Göra om och göra rätt,  men förr eller senare så går man vidare.

Det här var ett mycket passande kort för mig idag. Mycket nytt på gång när det gäller arbete och intressen 🙂

Vad betyder kortet för dig?

Read More
maj 4, 2011

Posted by in Välja tarotlek | 2 Comments

Att hitta rätt Tarotlek

Att hitta rätt Tarotlek kan kännas svårt, speciellt eftersom det finns så många olika att välja på. Är du helt ny på Tarot rekommenderar jag att du också läser mitt inlägg om bra tarotlekar för nybörjare.

I övrigt tycker jag att det är viktigast att du känner att leken tilltalar dig. Du ska känna en kontakt, samhörighet och dragning. Gör du inte det kommer du säkerligen inte heller kunna göra bra läsningar med den. Motiven, symbolismen och bildspråket ska passa dig och gör du läggningar/läsningar för andra människor får du kanske också ta hänsyn till detta. En del Tarotlekar är ”mörkare” än andra och många (speciellt de som inte är insatta i de olika kortens grundbetydelser) kan uppfatta dessa som olustiga eller till och med skrämmande. Samma sak kan gälla Tarotlekar med mycket ”nakenhet”.

Om du har möjlighet att fysiskt titta och känna på en tarotlek innan du köper så är detta kanske att föredra. Om inte, finns många olika bilder och recensioner på Internet. Genom att läsa och titta runt kan man bilda sig en ganska bra uppfattning och ”känna in” om leken känns rätt eller inte. Här på bloggen presenterar jag mina tarotkort och skriver också om andra tarotlekar. Det kan vara en bra start att titta där.

Vissa tarotlekar fastnar man för direkt och vet instinktivt att det är en perfekt matchning med sig själv. Om du känner så finns ingen anledning att tveka. Då får man helt enkelt lita på sig själv.  Ibland får man dock ge det hela lite tid. Man kanske måste jobba ett tag med en tarotlek innan man kan bestämma sig för om den var rätt eller inte. Jag har Tarotlekar som jag aldrig riktigt känt mig överens med trots att jag till en början gillat dom. Dessa har jag sålt eller gett bort. Andra tarotlekar gillar jag, men använder dom ändå inte för att göra läggningar/läsningar.

Andra saker att väga in och ta hänsyn till är naturligtvis priset och tillgängligheten.

 

Read More