nov 24, 2013

Posted by in Hovkorten, Kortens betydelse | 2 Comments

Hovkorten i tarot

En tarotlek består av 78 kort och är uppdelad i två delar, den stora och lilla arkanan. I den lilla arkanan finns fyra sviter bestående av ess till 10 samt fyra klädda kort, de så kallade hovkorten. I en tarotlek finns alltså totalt 16 hovkort, fyra i varje svit. De så kallade hovkorten (eller de klädda korten) föreställer personer. Här finns mer att läsa om tarotlekens uppbyggnad.

Många tycker att det är svårt att tyda hovkorten. Delvis beror det på att hovkortens bilder egentligen inte ger så mycket vägledning. Medan andra tarotkort ofta har mer symbolik och kan visa direkta händelser som hjälper oss att tolka korten föreställer hovkorten personer som står rakt upp och ned, sitter på en tron eller rider. Ansiktsuttrycken är neutrala och inte ens korten i de olika sviterna skiljer sig så mycket åt. Eftersom personerna på hovkorten sällan aktivt gör något blir de mer svårtolkade. Att se till rangen och kortens svit hjälper dig en bra bit på vägen. Om man granskar hovkorten noga ser man att bilderna ofta innehåller subtila ledtrådar också. Till exempel har drottningen av stavar ofta en svart katt, som representerar hennes intuitiva förmågor. I page av bägare ser man ibland en fisk hoppa ur en kopp. Det symboliserar en ny, kreativ idé och nyfikenhet. Genom att titta på hastigheten på knektarnas häst kan du ibland få en känsla för knektens personlighet.

Hovkorten är komplexa och kan ha flera olika betydelser. Hovkorten består av 16 olika personligheter och karaktärstyper med olika förmågor, talanger för- och nackdelar. De kan representera oss själva, andra människor  eller aspekter av oss. De kan också representera händelser eller faser.

Det kanske vanligaste sättet att se hovkorten är som personer inom en viss ålderskategori med en karaktär som speglas av sviten (elementet). En kung skulle då vara en vuxen man och en drottning en vuxen kvinna. En knekt en tonåring eller ung vuxen och en page ett barn. Man kan också lägga till exempelvis stjärntecken, kön och hårfärg. Kung av bägare är således en man med närhet till sina känslor och så vidare. Jag tycker att det blir allt vanligare att tarottydare inte låter hovkortens kön helt styra utan istället fokuserar på de feminina och maskulina egenskaper som finns i alla människor oavsett kön. I många nyare tarotlekar är också namnen på hovkorten utbytta, ibland för att vara mer könsneutrala. Jag har dock i nedanstående tablåer valt de ”traditionella” namnen som följer Rider-Waite traditionen.

Vissa tarottydare tolkar alltid (eller oftast) hovkorten som aspekter av personen de lägger medan andra anser att de representerar andra människor.

Även om hovkorten i tarot ofta representerar människor kan de ibland ha andra betydelser. Till exempel kan pagar representera meddelanden och knektarna representera snabba händelser eller resor.

Hovkortens sviter

SvitKaraktärElementStjärntecken
StavarEldiga, passionerade, karismatiska och handlingskraftiga. Karriärs- och projektinriktade. Otåliga. EldVädur, lejon och skytt
BägareKänslomässiga, medkännande, kärleksfulla, romantiska och kreativa. Hem- och familjeorienterade. Känsliga och oroliga. VattenFiskar, skorpion och kräfta.
SvärdIntelligenta, snabba, kritiska, strategiska, beslutskraftiga, problemlösande och logiska. Diskussionsvilliga och konfliktbenägna. LuftVåg, vattuman och tvilling
MyntPraktiska, jordnära, stabila och resultatinriktade, skickliga hantverkare, hälsoorienterade. Materiella. JordStenbock, jungfrun och oxe.

Hovkorten

HovkortenRepresenterarAnnat
PageBarn/ungdom, novis, omogna och oerfarna, nyfikna, studenter, nyss börjat lära sig något och utvecklas. Kan ha dåligt självförtroendeMeddelande, ny början/möjlighet
KnektTonåringar/unga vuxna, viss erfarenhet, mycket entusiasm, "riddare", fokuserad på sina mål, omedvetna/okänsliga för vad som pågår runt omkring. Situationer med snabbt förlopp, rörelser, resor.
Dam/DrottningVuxna, mogna och erfarna. Omhändertagande/vårdande, givande, reflekterande.
KungVuxna, mogna och erfarna, ledare, organiserar, kontrollerar.

För er som vill fördjupa er kunskap och förståelse i hur hovkorten fungerar rekommenderar jag boken Understanding The Tarot Court av Mary K. Greer och Tom Little. Boken finns på Adlibris och Bokus.

 

understanding tarotNova

Read More