nov 24, 2013

Posted by in Hovkorten, Kortens betydelse | 2 Comments

Hovkorten i tarot

En tarotlek består av 78 kort och är uppdelad i två delar, den stora och lilla arkanan. I den lilla arkanan finns fyra sviter bestående av ess till 10 samt fyra klädda kort, de så kallade hovkorten. I en tarotlek finns alltså totalt 16 hovkort, fyra i varje svit. De så kallade hovkorten (eller de klädda korten) föreställer personer. Här finns mer att läsa om tarotlekens uppbyggnad.

Många tycker att det är svårt att tyda hovkorten. Delvis beror det på att hovkortens bilder egentligen inte ger så mycket vägledning. Medan andra tarotkort ofta har mer symbolik och kan visa direkta händelser som hjälper oss att tolka korten föreställer hovkorten personer som står rakt upp och ned, sitter på en tron eller rider. Ansiktsuttrycken är neutrala och inte ens korten i de olika sviterna skiljer sig så mycket åt. Eftersom personerna på hovkorten sällan aktivt gör något blir de mer svårtolkade. Att se till rangen och kortens svit hjälper dig en bra bit på vägen. Om man granskar hovkorten noga ser man att bilderna ofta innehåller subtila ledtrådar också. Till exempel har drottningen av stavar ofta en svart katt, som representerar hennes intuitiva förmågor. I page av bägare ser man ibland en fisk hoppa ur en kopp. Det symboliserar en ny, kreativ idé och nyfikenhet. Genom att titta på hastigheten på knektarnas häst kan du ibland få en känsla för knektens personlighet.

Hovkorten är komplexa och kan ha flera olika betydelser. Hovkorten består av 16 olika personligheter och karaktärstyper med olika förmågor, talanger för- och nackdelar. De kan representera oss själva, andra människor  eller aspekter av oss. De kan också representera händelser eller faser.

Det kanske vanligaste sättet att se hovkorten är som personer inom en viss ålderskategori med en karaktär som speglas av sviten (elementet). En kung skulle då vara en vuxen man och en drottning en vuxen kvinna. En knekt en tonåring eller ung vuxen och en page ett barn. Man kan också lägga till exempelvis stjärntecken, kön och hårfärg. Kung av bägare är således en man med närhet till sina känslor och så vidare. Jag tycker att det blir allt vanligare att tarottydare inte låter hovkortens kön helt styra utan istället fokuserar på de feminina och maskulina egenskaper som finns i alla människor oavsett kön. I många nyare tarotlekar är också namnen på hovkorten utbytta, ibland för att vara mer könsneutrala. Jag har dock i nedanstående tablåer valt de ”traditionella” namnen som följer Rider-Waite traditionen.

Vissa tarottydare tolkar alltid (eller oftast) hovkorten som aspekter av personen de lägger medan andra anser att de representerar andra människor.

Även om hovkorten i tarot ofta representerar människor kan de ibland ha andra betydelser. Till exempel kan pagar representera meddelanden och knektarna representera snabba händelser eller resor.

Hovkortens sviter

SvitKaraktärElementStjärntecken
StavarEldiga, passionerade, karismatiska och handlingskraftiga. Karriärs- och projektinriktade. Otåliga. EldVädur, lejon och skytt
BägareKänslomässiga, medkännande, kärleksfulla, romantiska och kreativa. Hem- och familjeorienterade. Känsliga och oroliga. VattenFiskar, skorpion och kräfta.
SvärdIntelligenta, snabba, kritiska, strategiska, beslutskraftiga, problemlösande och logiska. Diskussionsvilliga och konfliktbenägna. LuftVåg, vattuman och tvilling
MyntPraktiska, jordnära, stabila och resultatinriktade, skickliga hantverkare, hälsoorienterade. Materiella. JordStenbock, jungfrun och oxe.

Hovkorten

HovkortenRepresenterarAnnat
PageBarn/ungdom, novis, omogna och oerfarna, nyfikna, studenter, nyss börjat lära sig något och utvecklas. Kan ha dåligt självförtroendeMeddelande, ny början/möjlighet
KnektTonåringar/unga vuxna, viss erfarenhet, mycket entusiasm, "riddare", fokuserad på sina mål, omedvetna/okänsliga för vad som pågår runt omkring. Situationer med snabbt förlopp, rörelser, resor.
Dam/DrottningVuxna, mogna och erfarna. Omhändertagande/vårdande, givande, reflekterande.
KungVuxna, mogna och erfarna, ledare, organiserar, kontrollerar.

För er som vill fördjupa er kunskap och förståelse i hur hovkorten fungerar rekommenderar jag boken Understanding The Tarot Court av Mary K. Greer och Tom Little. Boken finns på Adlibris och Bokus.

 

understanding tarotNova

Read More
okt 14, 2012

Posted by in Kortens betydelse | 2 Comments

The Death – Döden

Döden är förmodligen det kort som skrämmer mest i en lek, kanske är det själva namnet vi finner problematiskt. Som om inte namnet vore nog kortet är också nummer 13 i stora arkanan, detta otursklingande nummer. Dessutom kan motiven uppfattas som läskiga. Just också för att det upplevs som obehagligt och negativt  lägger  många tarottydare extra fokus på det positiva i kortet. Få kort får så mycket beskrivningar som just detta när det kommer upp i en läggning. Vi vill gärna lugna och förklara. Så hur ska vi då tänka kring kortet? Är kortet läskigt och mörkt? Står kortet för fysisk död?

Nej, kortet står för transformation och förändring, men också för att något tar slut (en ändelse). Innan transformationen är möjlig måste något kommit till sin ändelse. Denna del av kortets betydelse är något jag märker att många gärna skippar för att istället fokusera på det som kommer efter. På det nya och det positiva. Jag tror dock att det är svårt att komma till punkten för transformation utan att först accepterat och även sörjt det som tagit slut. För att gå vidare måste vi lägga det gamla bakom oss och det är naturligt och helt ok att tycka att detta är jobbigt och svårt. Alla har jobbiga perioder då och då. Sånt är livet!  Som tarottydare är det viktigt att också kunna tala om det som inte är rosa fluffiga moln, att kunna tala om och visa förståelse samt empati i det som är tungt. Jag brukar ibland beskriva kortet med att ”det gamla tar slut och lämnar plats för det nya att så småningom växa fram”.

Här ser ni några exempel på hur kortet kan se ut i olika lekar. En av mina favoriter är Death i Legacy of Divine just för att det tydligt visar transformationen som sker. Döden, förändringen och sedan förnyelsen.

Radiant Rider-Wait

Legacy of Divine

Deviant Moon

Naturligtvis är kortets innebörd och symbolik mer komplex än jag beskrivit här, men jag ville egentligen inte diskutera betydelsen så mycket som att konstatera att kortet ofta upplevs som problematiskt både av tarottydare och de vi läser för.

Hur tänker och känner du kring kortet ”Döden”?

Read More
aug 27, 2011

Posted by in Kortens betydelse | 9 Comments

Gravidititet och födelse

Jag fick en fråga om vilket eller vilka kort som kan betyda graviditet eller födelse. Jag vill verkligen understryka kan här. Det  är inte så att dessa kort alltid står för graviditet eller födelse, men de kan göra det. I rätt kombination, situation, frågeställning och så vidare.

Dessa kort kan för mig tyda på en graviditet eller födelse:

The Sun / Solen – Radiant Rider-Waite

Ace of Wands / Ess i stavar – Gilded Tarot

The Empress / Kejsarinnan – Legacy of Divine Tarot

 

Read More
jun 9, 2011

Posted by in Kortens betydelse | 2 Comments

Dagens kort – Eight of Pentacles

Drog ett dagens kort för mig själv idag och fick:

Eight Of Pentacles

Radiant RiderWaite

Kortet kallas ofta för ”Lärlingens kort”. För mig handlar det här kortet om att lära sig nya saker och utvecklas. Oftast kopplat till ett yrke.  Det kan innebära nya möjligheter att lära sig genom ett nytt arbete, nya arbetsuppgifter eller en start på en kurs eller utbildning. Det finns också chanser att utveckla talanger och intressen vidare. Kanske är det dags att gå från hobbynivå och faktiskt börja tjäna pengar på det du gör? Används dina talanger och kunskaper på bästa sätt? Är det dags att se sig om efter en annan sysselsättning? Kortet innebär också att förändringen och det ”nya” inte kommer med lätthet. Det kommer krävas en hel del hårt arbete, misstag och tvekan innan man når sitt mål. Precis som en lärling får man arbeta hårt. Göra om och göra rätt,  men förr eller senare så går man vidare.

Det här var ett mycket passande kort för mig idag. Mycket nytt på gång när det gäller arbete och intressen 🙂

Vad betyder kortet för dig?

Read More
feb 28, 2011

Posted by in Att använda tarot, Kortens betydelse | 0 Comments

Vad påverkar ett korts betydelse?

När man gör en Tarotläggning och tyder korten är det viktigt att tänka på att korten samspelar och bildar en kontext. För att göra detta tar man hänsyn till en rad aspekter som interagerar och påverkar det enskilda kortets betydelse. Såsom:

  • Kortets element
  • Frågan eller situationen
  • Kortets position i läggningen
  • Individuell hänsyn
  • Vilka andra kort som finns i läggningen (sammanhanget)

Read More