mar 5, 2011

Posted by in Tarotlekens uppbyggnad | 0 Comments

Tarotlekens uppbyggnad

En Tarotlek består av totalt 78 stycken kort och delas in i två huvudsakliga delar, den Stora och lilla arkanan. Stora arkanan består av 22 kort och den lilla har 56 kort.

Arkana betyder hemlighet och således kan man säga att Stora arkanan syftar till stora betydelsefulla händelser, förändringar och milstolpar i livet. Saker som man kanske inte direkt kan påverka men som ändå har stor inverkan på den egna tillvaron. Här tas också saker som själslig och andlig utveckling upp. Lilla arkanan handlar mer om vardagliga händelser, sådant som man själv kan påverka, kontrollera och förändra.

Lilla arkanan påminner mycket om den uppbyggnad vi känner igen från vanliga spelkort. Det finns fyra olika sviter (färger) samt hovkort (klädda kort). Lilla arkanan är alltså indelad i fyra sviter där var och en representerar ett element och står för olika naturliga delar i livet.

  • Stavar – Eld
  • Bägare – Vatten
  • Svärd – Luft
  • Mynt- Jord

I den Lilla arkanan finns också de så kallade hovkorten (kan jämföras med de klädda korten i en vanlig kortlek). Hovkorten är fyra stycken i varje svit och totalt alltså 16 stycken. Dessa kort representerar ofta personer eller personkaraktärer, men kan också stå för händelser. Till exempel så kan pagar indikera ett meddelande av något slag. Hovkorten kallas:

  • Page
  • Knekt
  • Drottning
  • Kung

Här kan du lära dig mer om lilla arkanans numerologi.

 

 

Read More